Harmonogramy


Harmonogram realizowanych spotkań z psychologiem w lutym 2023.


Harmonogram realizowanego wsparcia w lutym 2023.


Harmonogram realizowanych spotkań z psychologiem w styczniu 2023.


Harmonogram realizowanego wsparcia w styczniu 2023.


Harmonogram realizowanych spotkań z psychologiem w grudniu 2022.


Harmonogram realizowanego wsparcia w grudniu 2022.


Harmonogram realizowanego kursu „Opiekun osoby starszej”


Harmonogram realizowanych spotkań z psychologiem w listopadzie 2022.


Harmonogram realizowanego wsparcia w listopadzie 2022.


Harmonogram realizowanego wsparcia w październiku 2022.


Harmonogram realizowanego wsparcia we wrześniu 2022.