Aktualności


16.11.2022

Z dniem 19.11.2022 rozpoczynamy kurs grupowy „Opiekun osoby starszej ” dla opiekunów faktycznych.

02.11.2022

Rozpoczęto wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

19.09.2022

Rozpoczynamy pierwszą formę wsparcia: długoterminowa domowa opieka pielęgniarska dla osób 50+.

13.06.2022

Prowadzimy rekrutację do projektu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, spełniające kryteria:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek
– bierne zawodowo
– niepełnosprawne
– zamieszkujące w rozumieniu kod. cyw. teren powiatu namysłowskiego woj. opolskiego.