O NAS


PLATA PIOTR SIERZPUTOWSKI to podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000239692 oraz do rejestru CEIDG.

Realizuje usługi m.in. zgodnie z PKD 86.21.Z, jest podmiotem prywatnym działającym w obszarze ochrony zdrowia – przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia.

Firma posiada obecnie oddział w woj. opolskim w miejscowości Nysa.

Biuro projektu znajduje się w Namysłowie.